1. SPECIALIOS SĄLYGOS ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PIRKIMUI – PARDAVIMUI

1. Alkoholinių gėrimų (kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme) pirkimui – pardavimui papildomai taikomos šiame skyriuje nustatytos specialios taisyklės bei alkoholinių gėrimų prekybą reglamentuojantys LR įstatymai ir kiti teisės aktai.
2. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ir ne jaunesni nei 20 metų asmenys, tai patvirtinę elektroninės parduotuvės sistemoje nustatytu būdu.
3. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.
4. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui negali būti pristatomos arba atsiimamos šiuo laiku: pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos, taip pat  kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną.
5. Pardavėjas, ar Pardavėjo įgaliotas atstovas, teikiantis Prekių pristatymo paslaugą, prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui visų pirma įvertina Pirkėjo blaivumą (t. y. ar nėra akivaizdžių požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo ir Pirkėjas yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui, ar Pardavėjo įgaliotam atstovui, teikiančiam Prekių pristatymo paslaugą, pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties)
metų amžiaus, Pardavėjas, ar Pardavėjo įgaliotas atstovas, teikiantis Prekių pristatymo paslaugą, alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.
6. Pardavėjui, ar Pardavėjo įgaliotam atstovui, teikiančiam Prekių pristatymo paslaugą, nustačius, kad Pirkėjas neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholio pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai (jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu) grąžinami Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo planuotos pristatymo dienos, atskaičius Prekių pristatymo bei grąžinimo, bei visas kitas su tuo susijusias Pardavėjo išlaidas.

Atnaujinama…
  • Krepšelyje nėra produktų.